Čištění umělých polyuretanových povrchů

Čištění a údržbu umělých polyuretanových povrchů (vnitřních i venkovních) provádíme speciálním zařízením – technologie zajišťuje odstranění mechů, mechanických nečistot a mastnoty pomocí rotační trysky, tlakové vody a vysavače.

V případě značně znečištěného povrchu lze proces opakovat za pomoci chemických přípravků. Pro výše popsanou údržbu sportovních povrchů jsme perfektně vybaveni a můžeme garantovat výborné výsledky.

Jsme schopni provést vyčištění povrchů od nejmenších hracích ploch (například volejbalová hřiště) až po národní atletické stadiony.

Pro bližší informace nás kontaktujte