CONIPUR SW

CONIPUR SW je vodonepropustný umělý povrch pro atletiku ve spodní vrstvě z černého gumového granulátu frakce 1-4mm na kterou se nanáší uzavírací samonivelizační polyuretanová stěrka, do které se zapracovavá gumový granulát EPDM frakce 1mm-4mm.

 

Atletický povrch CONIPUR SW splňuje normu DIN 18035/6 a je certifikován WA.

Specifikace povrchu:

Doporučené podkladní souvrství
Vodopropustný asfalt, CONIPUR ET, beton

Druh povrchu
Polyuretanový, monolitický, strojně pokládaný

Prostředí
Venkovní prostředí

Sport

  • Atletika

Řez povrchu