CONIPUR SP

CONIPUR SP je polyuretanový povrch pro venkovní atletické dráhy se základní vrstvou z černého granulátu SBR a polyuretanového pojiva. Na základní vrstvu se provádí nástřik směsi polyuretanové barvy a jemného barevného granulátu EPDM frakce 0,5-1,5mm.

Povrch CONIPUR SP je vodopropustný, monolitický, splňuje normu DIN 18035/6 a je certifikován WA.

Specifikace povrchu:

Doporučené podkladní souvrství
Vodopropustný asfalt, syntetický beton CONIPUR ET, asfalt, beton

Druh povrchu
Polyuretanový, monolitický

Prostředí
Venkovní prostředí

Sport

  • Atletika