CONIPUR EPDM

CONIPUR EPDM je elastický polyuretanový sportovní jednovrstvý povrch z barevného granulátu typu EPDM frakce 1-4mm a polyuretanového pojiva s porézní vrstvou.

EPDM povrch je vodopropustný, monolitický a splňuje normu DIN 18035/6. Využití EPDM je i u dětských hřišt.

EPDM neobsahuje změkčovadla, a proto v průběhu své životnosti nekřehne a nemění své vlastnosti. To umožňuje jednoduché opravy v případě mechanického poškození.

Specifikace povrchu:

Doporučené podkladní souvrství
Vodopropustný asfalt, CONIPUR ET, beton

Druh povrchu
Polyuretanový, monolitický

Prostředí
Venkovní prostředí

Sport

  • Atletika

  • Basketbal

  • Házená

  • Malá kopaná

  • Míčové a školní hry

  • Nohejbal

  • Tenis

  • Volejbal

Řez povrchu