TJ Unie Hlubina

Provedení: 2020 – 2021
Investor: TJ Unie Hlubina

V roce 2021 byla dokončena pro investora – TJ UNIE HLUBINA výstavba modernizace a rozšíření sportovního areálu Hlubina.

Jedná se o novostavbu zázemí pro kopanou včetně souvisejících inženýrských sítí a zpevněných ploch. Součástí objektu jsou šatny, kanceláře, zázemí pro rozhodčí a zaměstnance, bufet, klubovna, technické zázemí objektu a sklad přetlakové haly o celkové zastavěné ploše 632,5 m².

V předcházejících etapách byla v areálu TJ UNIE HLUBINA realizovány dva projekty. Fotbalové hřiště s přírodní trávou a fotbalové hřiště s umělou trávou III. generace.

Reference