Sportovní areál FK SK Polanka

Provedení: 2020
Investor: FK SK Polanka nad Odrou

V rámci investiční akce proběhla kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště s přírodním trávníkem, umělou závlahou a vybavením o výměře 7314 m². Byla provedena také rekonstrukce tréninkového hřiště s umělým trávníkem III. generace Juta Trinity, včetně osvětlení o celkové výměře 3430 m².
Taktéž byla realizována rekonstrukce víceúčelového hřiště s umělým polyuretanovým povrchem Conipur EPDM o výměře 2429 m² a byla vybudována dráha pro kolečkové sporty (Pump track) a tribuna.

Součástí realizace byla kompletní dodávka vybavení a příslušenství.

Reference