Baník Havířov, z.s.

Provedení: 2020
Investor: Baník Havířov, z.s.

V roce 2020 byla dokončena II.ETAPA výstavby centra reprezentace stolního tenisu v Havířově. Investorem byl sportovní klub stolního tenisu Baník Havířov, z.s.Jedná se nepodsklepenou třípodlažní provozní budovu – šatny, zázemí, ubytovna, včetně zpevněné komunikace.

Už v první etapě v roce 2019 byla provedena výstavba sportovní haly. Jedná se o objekt centra reprezentace stolního tenisu. Sportovní hala je rozdělena na dvě části. S povrchem Taraflex a plochou o rozměru 1061 m² pro stolní tenis a multifunkční kurt pro badminton a další sporty s povrchem Conipur HG o ploše 874 m².

V roce 2021 byl dokončen projekt tenisové haly s jedním tenisovým dvorce s akrylátovým povrchem (certifikát ITF 3 Medium) o ploše 688 m² včetně technologií vytápění a osvětlení haly.

Reference